LOF Roskilde - Greve

19. marts 2019

https://lof.dk/roskilde


LOF vil sikre, at befolkningen er på forkant med fremtidens udfordringer – det gælder både udviklingen i samfundet, på arbejdsmarkedet og i privatlivet. LOF viltilbyde alle mulighed for læring og oplevelser i forpligtende fællesskaber. LOF vil være en aktiv aktør, der arbejder for at fremme demokrati og medborgerskab


Foredrag - med 

Bent Isager Nielsen

17. September 2019 kl. 19.00-21.00

Roskilde KatedralskoleHolbækvej 59, 4000 Roskilde, Denmark

Bent Isager-Nielsen 


Velkommen i forbrydelsens Verden!

Foredrag: Velkommen i forbrydelsens Verden

Bent Isager-Nielsen byder i dette foredrag indenfor i forbrydelsens verden og giver publikum et indblik i det ofte kolossale og minutiøse arbejde, en efterforskning består af. Med udgangspunkt i sine to bøger fortæller han om sin karriere og giver eksempler på virkelige mordgåder og deres opklaring – herunder retsmedicin, afhøringsteknik, kriminalvidenskab, DNA-registrering og gerningsmandsprofilering. Han uddyber samtidig motiverne på forbrydelserne, hvor kunsten er at sætte sig ind i gerningsmandens tankegang.  

Endelig kommer han ind på ondskab og fascinationen af det onde, en fascination, der langt hen ad vejen formentlig er årsag til, at krimigenren i form af bøger, film og TV-serier om drab og opklaring heraf er så populær. Bent Isager-Nielsen sætter også et fundamentalt spørgsmål til debat… Findes der onde mennesker eller blot onde handlinger, eller om det onde nogle gange kommer fra den mest uventede kant? 

FAKTA 
Bent Isager-Nielsen startede i sin karriere i Politiet i 1974 og har været tilknyttet Frederiksberg Politi, Rejseholdet, Københavns Vestegns Politi, Bagmandspolitiet og Nordsjællands Politi. Han har stået i spidsen for efterforskningen af utallige, ofte højt profilerede kriminalsager foruden at have varetaget overordnede opgaver på såvel operativt som strategisk niveau inden for ledelse, kommunikation, formidling og organisationsudvikling. 

Bent Isager-Nielsen har hyppigt optrådt i medierne, dels i forhold til konkrete sager, dels som ekspert og kommentator i forhold til overordnede emner inden for mange aspekter af politiarbejde, især efterforskning. I løbet af karrieren har han deltaget i flere særlige internationale seminarer og studieforløb, ligesom han har været involveret i særlige projekter under bl.a. Rigsadvokaten og Justitsministeriet. 

I 2008 udgav Bent Isager-Nielsen bogen: Man jager et bæst og fanger et menneske – en erindringsbog med fokus på personlige erfaringer og refleksioner over udviklingen i kriminaliteten i samfundet. Sammen med retsmediciner Hans Petter Hougen og retsantropolog Niels Lynnerup udgav han i 2012 bogen: Efterforskerne – om ondskab, forbrydelse og straf. 

Bent Isager-Nielsen gik i april 2018 på pension efter 44 år indenfor Politiet. Han er i dag fast ekspert hos TV 2 Nyhederne og TV 2 News i diverse kriminalsager og efterforskningsspørgsmål.

Praktisk info Roskilde Katedralskole Holbækvej 59, 4000 Roskilde Ind af hoveddør og ligefrem til ca. midten af gangen lokale til venstre


2